Biuletyn Informacji Publicznej
GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W ŻABIEJ WOLI

Wyszukiwarka

Odnośniki

 • Główny Biuletyn Informacji Publicznej

  www.bip.gov.pl
 • www.zabiawola.pl
 • Fotokod z linkiem do tej strony

  Fotokod

Przejdź do: www.zabiawola.pl

Treść strony

 • Żywność czerwiec 2020-1

  Metryka

  • autor: Elżbieta Kwiatkowska Dyrektor GOPS Żabia Wola, data: 2020-05-22

POMOC RZECZOWA

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Żabiej Woli prowadzi całoroczną zbiórkę rzeczy typu: odzież, buty, pościel, ręczniki, zabawki.

Są one na bieżąco przekazywane osobom potrzebującym.

Rzeczy czyste, niezniszczone można przynosić do tutejszego Ośrodka w godzinach urzędowania.

Ponadto pośredniczymy, po wcześniejszym uzgodnieniu osobistym lub telefonicznym, w przekazywaniu osobom potrzebującym sprzętu RTV i AGD oraz elementów wyposażenia mieszkania.


DOŻYWIANIE DZIECI W SZKOLE

„Pomoc państwa w zakresie dożywiania”.

Pomoc w formie dożywiania dzieci w przedszkolu i szkole (do czasu ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej), przysługuje rodzinom, w których dochód netto w rodzinie nie przekracza kwoty 771,00 zł na osobę przy jednoczesnym wystąpieniu powodów udzielenia pomocy społecznej wymienionych w art. 7 ust. 2 – 15  ustawy o pomocy społecznej (m.in. bezrobocie, niepełnosprawność, długotrwała choroba). Do udzielania pomocy w zakresie dożywiania mają zastosowanie odpowiednio przepisy ustawy o pomocy społecznej dotyczące udzielania świadczeń z pomocy społecznej.


PRACA SOCJALNA

Praca socjalna, o której mowa w art. 45 ustawy – czyli działalność zawodowa mająca na celu pomoc osobom i rodzinom we wzmacnianiu lub odzyskiwaniu zdolności do funkcjonowania w środowisku społecznym poprzez pełnienie odpowiednich ról społecznych oraz tworzenie warunków sprzyjających temu celowi.

PRACA SOCJALNA PROWADZONA JEST:

 • z osobami i rodzinami w celu rozwinięcia lub wzmocnienia ich aktywności i samodzielności życiowej,
 • ze społecznością lokalną w celu zapewnienia współpracy i koordynacji działań instytucji i organizacji istotnych dla zaspokajania potrzeb członków społeczności.
 • Praca socjalna świadczona jest osobom i rodzinom bez względu na posiadany dochód. W działalności tej wykorzystuje się właściwe jej metody i techniki, stosowane z poszanowaniem godności osoby i jej prawa do samostanowienia.

PRACOWNICY SOCJALNI W RAMACH TEJ FORMY POMOCY ZAJMUJĄ SIĘ, MIĘDZY INNYMI:

 • poradnictwem, w tym także i prawnym, polegającym na pisaniu pism sądowych (pozew o alimenty, rozwód);
 • kierowaniem do specjalistów, typu: psycholog, pedagog, psychiatra, terapeuta uzależnień, prawnik (wskazanie miejsca, ustalenie terminu wizyty);
 • załatwianiem spraw urzędowych, w tym  pomoc w wyrobieniu dowodu osobistego, numeru NIP;
 • udzielaniem wsparcia psychicznego;
 • współpracą z kuratorami rodzinnymi i karnymi;
 • pomocą w uzyskaniu zatrudnienia;
 • współpracą z placówkami oświatowymi i świetlicami środowiskowymi, poprzez kontakt z pedagogami, wychowawcami;
 • prowadzeniem rozmów wychowawczych z dziećmi;
 • przygotowywaniem wniosków w sprawie ustalenia stopnia niepełnosprawności i wysyłaniem dokumentacji do PCPR w Grodzisku Mazowieckim;
 • kierowaniem do Zakładu Opiekuńczo – Leczniczego;
 • kreowaniem kontaktów społecznych.

Kontakty do poszczególnych Pracowników Socjalnych można uzyskać przechodząc do Rejonizacja pracowników socjalnych

.

Metryka

 • autor: Kierownik GOPS - Elżbieta Kwiatkowska, data: 2018-01-08

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 1566
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2020-05-22 12:49