Biuletyn Informacji Publicznej
GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W ŻABIEJ WOLI

Wyszukiwarka

Odnośniki

  • Główny Biuletyn Informacji Publicznej

    www.bip.gov.pl
  • www.zabiawola.pl
  • Fotokod z linkiem do tej strony

    Fotokod

Przejdź do: www.zabiawola.pl

Treść strony

  • plakat aa

Zaproszenie na spotkanie Anonimowych Alkoholików

Na prośbę Wspólnoty Anonimowych Alkoholików publikujemy poniższe informacje przeznaczone dla osób Głuchych i słabosłyszących, poszukujących pomocy w zdrowieniu z uzależnienia od alkoholu.


 

  • informacja

NOWA FORMA DZIAŁANIA GOPS

Wychodząc naprzeciw  oczekiwaniom Mieszkańców, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Żabiej Woli uruchamia dyżury pracowników socjalnych poza godzinami pracy Ośrodka.

Od 10 marca 2021, w środy w godzinach 16.00-18.00 pracownicy socjalni będą do Państwa dyspozycji oferując: poradnictwo, informację, profesjonalne wsparcie.  W celu ułatwienia kontaktu podajemy numer telefonu 46-857 82 88,  691 206 766.

Elżbieta Kwiatkowska – Dyrektor GOPS w Żabiej Woli


 

Kampania ZUS "Bezpiecznie, Zdrowo, Bezgotówkowo"

Bezpłatny rachunek w każdym banku

Jeśli nie masz konta w żadnym banku, możesz założyć bezpłatny podstawowy rachunek płatniczy (PRP). Zrobisz to w banku, w oddziałach banków zagranicznych, instytucjach kredytowych i spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych, które prowadzą rachunki płatnicze dla konsumentów.

 


 

Projekt PFRON - Wypracowanie i pilotażowe wdrożenie modelu kompleksowej rehabilitacji umożliwiającej podjęcie lub powrót do pracy”

  • Projekt PFRON

Metryka

  • autor: Elżbieta Kwiatkowska Dyrektor GOPS Żabia Wola, data: 2021-02-22

 

POMOC RZECZOWA

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Żabiej Woli prowadzi całoroczną zbiórkę rzeczy typu: odzież, buty, pościel, ręczniki, zabawki.

Są one na bieżąco przekazywane osobom potrzebującym.

Rzeczy czyste, niezniszczone można przynosić do tutejszego Ośrodka w godzinach urzędowania.

Ponadto pośredniczymy, po wcześniejszym uzgodnieniu osobistym lub telefonicznym, w przekazywaniu osobom potrzebującym sprzętu RTV i AGD oraz elementów wyposażenia mieszkania.


DOŻYWIANIE DZIECI W SZKOLE

„Pomoc państwa w zakresie dożywiania”.

Pomoc w formie dożywiania dzieci w przedszkolu i szkole (do czasu ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej), przysługuje rodzinom, w których dochód netto w rodzinie nie przekracza kwoty 771,00 zł na osobę przy jednoczesnym wystąpieniu powodów udzielenia pomocy społecznej wymienionych w art. 7 ust. 2 – 15  ustawy o pomocy społecznej (m.in. bezrobocie, niepełnosprawność, długotrwała choroba). Do udzielania pomocy w zakresie dożywiania mają zastosowanie odpowiednio przepisy ustawy o pomocy społecznej dotyczące udzielania świadczeń z pomocy społecznej.


PRACA SOCJALNA

Praca socjalna, o której mowa w art. 45 ustawy – czyli działalność zawodowa mająca na celu pomoc osobom i rodzinom we wzmacnianiu lub odzyskiwaniu zdolności do funkcjonowania w środowisku społecznym poprzez pełnienie odpowiednich ról społecznych oraz tworzenie warunków sprzyjających temu celowi.

PRACA SOCJALNA PROWADZONA JEST:

  • z osobami i rodzinami w celu rozwinięcia lub wzmocnienia ich aktywności i samodzielności życiowej,
  • ze społecznością lokalną w celu zapewnienia współpracy i koordynacji działań instytucji i organizacji istotnych dla zaspokajania potrzeb członków społeczności.
  • Praca socjalna świadczona jest osobom i rodzinom bez względu na posiadany dochód. W działalności tej wykorzystuje się właściwe jej metody i techniki, stosowane z poszanowaniem godności osoby i jej prawa do samostanowienia.

PRACOWNICY SOCJALNI W RAMACH TEJ FORMY POMOCY ZAJMUJĄ SIĘ, MIĘDZY INNYMI:

  • poradnictwem, w tym także i prawnym, polegającym na pisaniu pism sądowych (pozew o alimenty, rozwód);
  • kierowaniem do specjalistów, typu: psycholog, pedagog, psychiatra, terapeuta uzależnień, prawnik (wskazanie miejsca, ustalenie terminu wizyty);
  • załatwianiem spraw urzędowych, w tym  pomoc w wyrobieniu dowodu osobistego, numeru NIP;
  • udzielaniem wsparcia psychicznego;
  • współpracą z kuratorami rodzinnymi i karnymi;
  • pomocą w uzyskaniu zatrudnienia;
  • współpracą z placówkami oświatowymi i świetlicami środowiskowymi, poprzez kontakt z pedagogami, wychowawcami;
  • prowadzeniem rozmów wychowawczych z dziećmi;
  • przygotowywaniem wniosków w sprawie ustalenia stopnia niepełnosprawności i wysyłaniem dokumentacji do PCPR w Grodzisku Mazowieckim;
  • kierowaniem do Zakładu Opiekuńczo – Leczniczego;
  • kreowaniem kontaktów społecznych.

Kontakty do poszczególnych Pracowników Socjalnych można uzyskać przechodząc do Rejonizacja pracowników socjalnych

.

Metryka

  • autor: Kierownik GOPS - Elżbieta Kwiatkowska, data: 2018-01-08

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 2396
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2021-03-11 12:48