Ścieżka nawigacyjna

Treść strony

Informacja o realizacji projektu „Akademia Zdrowej Rodziny w Gminie Żabia Wola”

 • Akademia Zdrowej Rodziny w Gminie Żabia Wola

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Żabiej Woli informuje

o realizacji projektu

„Akademia Zdrowej Rodziny w Gminie Żabia Wola”

nr RPMA.09.02.01-14-8824/17

w terminie 01.01.2018-31.12.2018

 

Projekt jest realizowany w ramach 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego

na lata 2014-2020

Oś priorytetowa IX Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem

Działanie 9.2 Usługi społeczne i usługi opieki zdrowotnej

Poddziałanie 9.2.1 Zwiększenie dostępności usług społecznych

 

Całkowita wartość projektu: 404 655,00 zł

Wysokość dofinansowania Funduszy Europejskich: 323 724,00 zł

 

Celem głównym Projektu  jest podniesienie zdolności do  przezwyciężania trudności

w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych przez 40 osób (27K/13M)

z 13 rodzin zamieszkałych na terenie Gminy Żabia Wola i korzystających ze świadczeń pomocy społecznej Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Żabiej Woli

poprzez umożliwienie im dostępu do usług wsparcia rodziny

 

Rezultatem realizacji projektu będzie wzmocnienie funkcjonowania rodzin oraz wzrost jakości opieki i wychowania dzieci w naturalnym środowisku rodzinnym

 

Projekt realizowany zgodnie z zasadą równości szans i niedyskryminacji,

w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami

oraz zasadą równości szans kobiet i mężczyzn

 

Rekrutację do projektu prowadzą pracownicy socjalni

Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Żabiej Woli.

 

W ramach Projektu zrealizowane zostaną poniższe formy wsparcia:

 

 1. Usługi społeczne w formie asystenta rodziny 12  miesięcy dla 13 rodzin (40 osób)
 2. Akademia dobrego rodzica, 80 godzin - wparcie rodzin w rozwiązywaniu problemów opiekuńczo-wychowawczych dla 15 Uczestników/Uczestniczek Projektu.
 3. Grupa wsparcia, 80 godzin  - organizacja i wsparcie grup samopomocowych dla rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym dla 15 Uczestników/Uczestniczek Projektu.
 4. Akademia dobrego życia, 80 godzin  - usługi wspierające prawidłowe funkcjonowanie rodziny i przyczyniające się do podniesienia jakości codziennego życia dla 15 Uczestników/Uczestniczek Projektu.
 5. Indywidualne poradnictwo specjalistyczne dla rodzin wykazujących trudności w rozwiązywaniu problemów życiowych, w tym
 • Indywidualne poradnictwo psychologiczne – 200 godzin dla  40 Uczestników/Uczestniczek Projektu.
 • Indywidualne poradnictwo pedagogiczne – 200  godzin dla 40 Uczestników/Uczestniczek Projektu.
 • Indywidualne poradnictwo prawnego – 150  godzin dla 40 Uczestników/Uczestniczek Projektu.
 1. Akademia Szczęśliwego Dziecka, 80 godzin - wsparcie rodzin w kształtowaniu prawidłowych postaw indywidualnych, rodzinnych i społecznych dzieci i młodzieży dla 15 Uczestników/Uczestniczek projektu
 2. Wyjazd rodzinny, 3 dniowy - usługi mające na celu wzmocnienie więzi rodzinnych przy jednoczesnym kształtowaniu wiedzy i postaw, w tym warsztaty kreacji wizerunku, warsztaty rekreacji ruchowej, warsztaty umiejętności manualnych dla 40 Uczestników/Uczestniczek projektu

Projekt przewiduje wsparcie towarzyszące mające na celu ograniczenie barier w dostępie do projektu:

 • Refundacja kosztów dojazdu na zajęcia projektowe
 • Organizacja opieki na dziećmi podczas trwania zajęć projektowych
 • Bezpłatne materiały szkoleniowe
 • Catering

Szczegółowe informacje są dostępne w biurze projektu w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Żabiej Woli przy ul. Głównej 5 w dni powszednie w godzinach 8.00-16.00, na stronie www.zabiawola.pl w zakładce „Akademia Zdrowej Rodziny w Gminie Żabia Wola”  oraz pod nr telefonu 46 857 82 88

 

Metryka

 • autor: Kierownik GOPS - Elżbieta Kwiatkowska, data: 2018-01-08

« wstecz

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 9453
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2019-02-05 08:49

Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- miejsce przeszukiwania

Dane adresowe

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Żabiej Woli
ul. Główna 5
96-321 Żabia Wola

Dane kontaktowe

tel. +48 46 857 82 88
e-mail: ops@zabiawola.pl

NIP: 529-16-04-307
REGON: 005281133

Godziny urzędowania

PONIEDZIAŁEK 8:00 – 17:00
WTOREK 8:00 – 16:00
ŚRODA 8:00 – 16:00
CZWARTEK 8:00 – 16:00
PIĄTEK 8:00 – 15:00

 

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 59021
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2019-09-17 13:28

Stopka strony