Ścieżka nawigacyjna

Treść strony

Informacja o rozpoczęciu rekrutacji Uczestników/Uczestniczek projektu „Akademia Zdrowej Rodziny w Gminie Żabia Wola”

 • logo

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Żabiej Woli informuje o rozpoczęciu rekrutacji Uczestników/Uczestniczek projektu

 „Akademia Zdrowej Rodziny w Gminie Żabia Wola”

 

 

Projekt jest realizowany w ramach

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020

Oś priorytetowa IX Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem

Działanie 9.2 Usługi społeczne i usługi opieki zdrowotnej

Poddziałanie 9.2.1 Zwiększenie dostępności usług społecznych

 

 

Projekt realizowany zgodnie z zasadą równości szans i niedyskryminacji,

w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami

oraz zasadą równości szans kobiet i mężczyzn

 

Rekrutację do projektu prowadzą pracownicy socjalni

Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Żabiej Woli

 

Nabór do Projektu będzie miał charakter zamknięty, o przyjęciu do niego będzie decydowała przynależność do grupy docelowej:

  1. osoby, które uczą się/pracują lub zamieszkują na obszarze woj. mazowieckiego w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego,
  2. osoby korzystające ze świadczeń pomocy społecznej  GOPS w Żabiej Woli

z co najmniej jednego powodu wskazanego w art. 7 ustawy o pomocy społecznej,

  1. otoczenie Uczestników/Uczestniczek projektu w zakresie niezbędnym do skutecznego wsparcia.

 

Szczegółowe warunki uczestnictwa w projekcie definiuje Regulamin Rekrutacji i Uczestnictwa w projekcie „Akademia Zdrowej Rodziny w Gminie Żabia Wola”

 

Warunkiem przystąpienia do procesu rekrutacji jest wypełnienie Formularza Zgłoszeniowego

 

Szczegółowe informacje na temat realizacji projektu są dostępne:

 • w biurze projektu w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Żabiej Woli przy ul. Głównej 5 w dni powszednie w godzinach 8.00-16.00
 • na stronie www.zabiawola.pl w zakładce „Akademia Zdrowej Rodziny w Gminie Żabia Wola”
 • oraz pod nr telefonu 46 857 82 88

Metryka

 • autor: Kierownik GOPS - Elżbieta Kwiatkowska, data: 2018-01-08

« wstecz

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 23041
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2019-02-05 08:49

Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- miejsce przeszukiwania

Dane adresowe

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Żabiej Woli
ul. Główna 5
96-321 Żabia Wola

Dane kontaktowe

tel. +48 46 857 82 88
e-mail: ops@zabiawola.pl

NIP: 529-16-04-307
REGON: 005281133

Godziny urzędowania

PONIEDZIAŁEK 8:00 – 17:00
WTOREK 8:00 – 16:00
ŚRODA 8:00 – 16:00
CZWARTEK 8:00 – 16:00
PIĄTEK 8:00 – 15:00

 

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 206171
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2020-06-01 10:12

Stopka strony