Biuletyn Informacji Publicznej
GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W ŻABIEJ WOLI

Wyszukiwarka

Odnośniki

 • Główny Biuletyn Informacji Publicznej

  www.bip.gov.pl
 • www.zabiawola.pl
 • Fotokod z linkiem do tej strony

  Fotokod

Przejdź do: www.zabiawola.pl

Treść strony

Informacja o realizacji zajęć "Akademii Dobrego Rodzica" w ramach projektu "Akademia Zdrowej Rodziny w Gminie Żabia Wola" nr RPMA.09.02.01-14-8824/17

 • Akademia Zdrowej Rodziny w Gminie Żabia Wola

Projekt „AKADEMIA ZDROWEJ RODZINY W GMINIE ŻABIA WOLA”

nr RPMA.09.02.01-14-8824/17

realizowany przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Żabiej Woli.

Projekt realizowany zgodnie z zasadą równości szans i niedyskryminacji,

w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami

oraz zasadą równości szans kobiet i mężczyzn

 

W ramach realizacji projektu Uczestnicy biorą udział w 80 godzinach zajęć  „Akademii Dobrego Rodzica”, których celem jest podnoszenie  kompetencji wychowawczych .  Zajęcia realizowane są w modułach 4 godzin zegarowych w godzinach 9.00-13.00 w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Żabiej Woli.  Zajęcia prowadzi pedagog specjalizujący się w dziedzinie wzmacniania jakości funkcjonowania rodzin.

Dzięki udziałowi w zajęciach Uczestnicy projektu :

 1. Poszerzą wiedzę na temat funkcjonowania rodziny i pełnienia ról rodzicielskich.
 2. Pogłębią samoświadomość i refleksję na temat akceptowanych systemów wartości, przyjmowanych postaw rodzicielskich, mocnych stron w wypełnianiu roli rodzica oraz skuteczności określonych metod wychowawczych.
 3. Będą bardziej świadomi swoich uczuć, myśli, przekonań i potrzeb. Będą lepiej rozpoznawać motywy własnych działań. Zdobędą umiejętność rozpoznawania własnych emocji i ich kontroli.
 4. Poznają zasady tworzenia i nabędą umiejętności kształtowania dobrych relacji pomiędzy rodzicami i dzieckiem.
 5. Podwyższą własne kompetencje wychowawcze m.in.    w zakresie aktywnego i efektywnego słuchania, rozpoznawania uczuć i potrzeb dzieci, nieinwazyjnego,  pozbawionego przemocy wpływania na dzieci i rozwiązywania sytuacji problemowych, asertywnego stawiania granic zachowaniom niewłaściwym.

Spodziewanym efektem wparcia projektowego uzyskanego przez Uczestników projektu w wyniku uczestnictwa w „Akademii Dobrego Rodzica będzie:

 1. Podniesienie skuteczności oddziaływań wychowawczych, zmniejszenie bezradności wychowawczej.
 2. Podniesienie jakości kontaktów emocjonalnych rodzic – dziecko.
 3. Poprawa relacji interpersonalnych w rodzinie.
 4. Zmiana postaw rodzicielskich w kierunku wartości pożądanych wychowawczo.

Asystent Rodziny, Kierownik GOPS, pracownicy socjalni i Koordynator projektu zachęcają do systematycznego uczestnictwa w zajęciach „Akademii Dobrego Rodzica”

Metryka

 • autor: Kierownik GOPS - Elżbieta Kwiatkowska, data: 2018-04-10
 • akademia zdrowej rodziny
 • akademia zdrowej rodziny
 • akademia zdrowej rodziny
 • akademia zdrowej rodziny
 • akademia zdrowej rodziny
 • akademia zdrowej rodziny

« wstecz

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 36154
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2020-06-09 11:30