Ścieżka nawigacyjna

Treść strony

Informacja o realizacji zajęć "Grupy wsparcia" w ramach projektu "Akademia Zdrowej Rodziny w Gminie Żabia Wola" nr RPMA.09.02.01-14-8824/17

 • Akademia Zdrowej Rodziny w Gminie Żabia Wola

Projekt „AKADEMIA ZDROWEJ RODZINY W GMINIE ŻABIA WOLA”

nr RPMA.09.02.01-14-8824/17

realizowany przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Żabiej Woli.

Projekt realizowany zgodnie z zasadą równości szans i niedyskryminacji,

w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami

oraz zasadą równości szans kobiet i mężczyzn

W ramach realizacji projektu Uczestnicy biorą udział w 80 godzinach zajęć  w ramach  samopomocowej „Grupy wsparcia”, której  celem jest  wymiana doświadczeń i wspólne budowanie rozwiązań dotyczących  dysfunkcji działania rodziny.  Zajęcia realizowane są w modułach 4 godzin zegarowych w godzinach 9.00-13.00 w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Żabiej Woli.  Zajęcia prowadzi terapeuta specjalizujący się w dziedzinie wzmacniania jakości funkcjonowania rodzin.

Tematyka pracy Grupy wsparcia obejmuje :

 • wymianę doświadczeń oraz wspólne poszukiwanie rozwiązań w obszarze wypełniania funkcji rodzicielskich i opiekuńczych
 • wzajemną pomoc w rozwiązywaniu wspólnych problemów osób o podobnych doświadczeniach życiowych
 • naukę definiowania i radzenia sobie z problemami w zakresie przemocy i uzależnień
 • wzmocnienie więzi społecznych
 • dodawanie sobie odwagi przy dochodzeniu swoich praw
 • odrzucanie izolacji społecznych
 • odbudowę motywacji oraz wiary we własne siły

 Asystent Rodziny, Kierownik GOPS, pracownicy socjalni i Koordynator projektu zachęcają do systematycznego uczestnictwa w zajęciach „Grupy wsparcia”

Metryka

 • autor: Kierownik GOPS - Elżbieta Kwiatkowska, data: 2018-04-24
 • Akademia Zdrowej Rodziny w Gminie Żabia Wola
 • Akademia Zdrowej Rodziny w Gminie Żabia Wola
 • Akademia Zdrowej Rodziny w Gminie Żabia Wola

« wstecz

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 9465
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2019-02-05 08:49

Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- miejsce przeszukiwania

Dane adresowe

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Żabiej Woli
ul. Główna 5
96-321 Żabia Wola

Dane kontaktowe

tel. +48 46 857 82 88
e-mail: ops@zabiawola.pl

NIP: 529-16-04-307
REGON: 005281133

Godziny urzędowania

PONIEDZIAŁEK 8:00 – 17:00
WTOREK 8:00 – 16:00
ŚRODA 8:00 – 16:00
CZWARTEK 8:00 – 16:00
PIĄTEK 8:00 – 15:00

 

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 59080
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2019-09-17 13:28

Stopka strony